Taisyklės

Paslaugų tarifai ir įkainiai

Galiojantis UAB"TransTo" kainoraštis nurodamas pateikus užklausą (mes parenkame Jums geriausia ir pigiausia variantą, pateikus užklausą mes Jums atsiūsime pasiūlymą iš kurio galėsite rinktis Jums labiausiai tinkanti variantą);

2. Sąskaitų-faktūrų išrašymas ir apmokėjimas

2.1. Gabenimo paslaugų sąskaitos- faktūros apmokamos be jokių atskaitymų per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo sąskaitos- faktūros išrašymo datos (sudarius sutartį). O Šalims nesudarius sutarties apmokama iš karto po paslaugos suteikimo (po krovinio (ių) pristatymo), bet nevėliau kaip kitą dieną.

2.2. „Sąskaita paslaugos užsakovui" reiškia išlaidas, kurias pagal sąskaitą turi apmokėti paslaugos užsakovas;

2.3 „Sąskaita paslaugos gavėjui" reiškia išlaidas, kurias pagal sąskaitą turi apmokėti Gavėjas. Jeigu gavėjas atsisako mokėti, sąskaita už gabenimą automatiškai išrašoma užsakovui;

2.4." Trečiajai šaliai" reiškia išlaidas, dėl kurių sąskaita išrašoma kitai šaliai, o ne Paslaugų užsakovui arba paslaugų gavėjui yra negalimos;

2.5." Paslaugų užsakovui visuomet tenka atsakomybė už visų paslaugų (išlaidų) apmokėjimą.

3. Paslaugų užsakymo pateikimas ir priėmimas

3.1. Užsakydamas paslaugą Užsakovas turi pateikti užsakymą telefonu nurodytu kontaktuose pagal miestą arba internetu www.transto.lt (užklausa);

3.2. Užsakyme kiekvienu atveju turi būti nurodyta:

 • Užsakovo duomenys - pavadinimas (vardas, pavardė), adresas, kontaktinis asmuo, telefono numeris, elektroninis paštas;
 • Informacija apie krovinį ( svoris, tūris bei kita informacija turinti įtakos automobilio parinkimui)
 • Paslaugos pavadinimas ( krovinio pervežimas, krovėjų paslauga)
 • Paslaugos pageidautinas laikas ir vieta, kontaktinis asmuo ir telefono numeris....
 • Užsakyme užsakovas gali pateikti ir kitokią informaciją, sąlygas ir reikalavimus, anketoje, komentarų skiltyje;
 • Jei paslaugos užsakymas pateikiamas ne telefonu, o užpildoma anketa (užklausimas) www.transto.lt mes su Jumis susisieksime per 1 (vieną) valandą, elektroniniu paštu, telefonu, priklausomai kokia ryšio priemonė Jus nurodysite anketoje;

4. Šie daiktai yra nepriimami gabenimui į jokią paskirties vietą:

 • Ginklai ir jų dalys;
 • Sprogmenys ir sprogstamosios medžiagos;
 • Narkotinės ir psichotropinės medžiagos;
 • Gyvi gyvūnai ir augalai;
 • Pinigai;
 • Žmogaus palaikai arba kūno dalys;

5.Krovinio pakavimas:

5.1 Visos prekės turi būti užsakovo parengtos ir supakuotos saugiam transportavimui;

5.2 Pateikiami reikiami dokumentai (krovinio važtaraščiai)

6. Paslaugų laikai

Patvirtinus Jūsų užsakymą, Jus informuosime apie tikslų krovinio paėmimo ir pristatymo laiką;

7. Pretenzijų reiškimas:

7.1.Visos pretenzijos reiškiamos rašytinę pretenziją per 7 darbo dienas;

7.2.Dokumentai, būtini pretenzijos pareiškimui:

 • Pretenzijos tekstas, kuriame apibūdinama pretenzijos esmė, nurodama paslauga kuria Jums suteikė UAB" TransTo", bei data, arba užsakymo patvirtinimas;
transto fonas